Polityka prywatności

Polityka prywatności firmy Alstor SDS Sp. z o.o.

1.    Firma Alstor SDS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej Alstor SDS) jest właścicielem strony internetowej www.pracujkomfortowo.pl.

2.    Zakres udostępniania informacji o użytkowniku
Zapewniamy naszych użytkowników, iż nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika.

3.    Pełen dostęp do informacji zawartej na stronie internetowej
W celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych przez nas na stronie www.pracujkomfortowo.pl, wskazane jest dokonanie przez użytkownika rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Formularz zawiera szereg kategorii obejmujących między innymi dane pozwalające na określenie tożsamości użytkownika (dane osobowe). Jednakże obligatoryjne jest wypełnienie tylko niektórych jego części, zawierających Identyfikatora klienta oraz Hasła dostępu.

4.    Przetwarzanie danych osobowych użytkowników
Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym, jak również inne zebrane przez nas dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników firmy Alstor SDS. zajmująca się administracją bazy.

5.    Cookies
W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników strony internetowej www.pracujkomfortowo.pl, używamy tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez nasz serwer na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies.

6.    Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych
Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

7.    W przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych, firma Alstor SDS zastrzega sobie możliwość wykorzystywania niniejszych danych do celów marketingowych.

8.    Firma Alstor SDS zastrzega sobie możliwość zmiany polityki prywatności powyższej strony internetowej.