Protokół oceny ergonomicznej IMP

W maju 2015 r. Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera opublikował dokument: „Wytyczne w sprawie używania laptopów na komputerowym stanowisku pracy”. Autorzy podkreślają w nim, że obowiązujące obecne wytyczne odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy powstały w 1998 roku – od tego czasu sporo zmieniło się w dziedzinie informatyki. Przytoczymy fragment tego dokumentu:

„(…) Obecnie bardzo wiele zadań wykonywanych przy użyciu komputerów realizowanych jest na notebookach. Tymczasem obowiązujące obecnie Rozporządzenie w ogóle nie uwzględnia ergonomii podczas pracy z notebookami traktując je jedynie jako wyposażenie dodatkowe, okazjonalne. Ponieważ zaś długotrwała praca z notebookiem może spowodować wiele dolegliwości ze strony układu mięśniowo – szkieletowego, narządu wzroku jak również zwiększenia poziomu zmęczenia ogólnego, konieczne jest dostosowanie jest dostosowanie obowiązujących przepisów prawnych (zawierających m.in. minimalne wymagania bhp oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe) do aktualnych wymagań technologicznych i organizacyjnych.”

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią tego dokumentu.

Pobierz protokół w pliku pdf